2014

Výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali 15.11.2014

Počet voličov 1093

Počet zúčastnených voličov 712

Počet platných hlas. lístkov 709 (na starostu obce) a 676 (do OZ)

Za starostu obce bola zvolená Anna Gavajdová s počtom platných hlasov 356

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Amália Mojžišová, Sielnica č. 58 – počet hlasov 300

Miroslav Biba, Sielnica č. 9 – počet hlasov 291

Peter Kozárik, Sielnica č. 157 – počet hlasov 271

Marian Gavajda, Sielnica č. 6 – počet hlasov 265

Jozef Gašpar, Sielnica č. 323 – počet hlasov 261

Mgr. Miroslava Kozáriková, Sielnica č. 263 – počet hlasov 259

Ing. Stanislav Drahoň, Sielnica č. 46 – počet hlasov 247

Peter Ryboš, Sielnica č. 422 – počet hlasov 234

Peter Šetka, Sielnica č. 36 – počet hlasov 234

Pin It