2018/2014


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce | 10.11.2018 | Obec Sielnica

51 kBVýsledky volieb do orgánov samosprávy obce | 10.11.2018 | Obec Sielnica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta Sielnica | Obec Sielnica

333 kBZoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta Sielnica | Obec Sielnica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov OZ Sielnica | Obec Sielnica

621 kBZoznam zaregistrovaných kandidátov OZ Sielnica | Obec Sielnica

OZNAM – Elektronická adresa | Obec Sielnica

34 kBOZNAM – Elektronická adresa | Obec Sielnica

Vymenovanie zapisovateľa | Obec Sielnica

43 kBVymenovanie zapisovateľa | Obec Sielnica

Oznam o zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí | 10.10.2018 | Obec Sielnica

31 kBOznam o zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí | 10.10.2018 | Obec Sielnica

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí | 10. novembra 2018 | Obec Sielnica

318 kBOznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí | 10. novembra 2018 | Obec Sielnica

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Sielnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí | 10. novembra 2018 | Obec Sielnica

272 kBZverejnenie počtu obyvateľov obce Sielnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí | 10. novembra 2018 | Obec Sielnica

Informácia o práve voliť a byť volený

90 kBInformácia o práve voliť a byť volený 18 kBInformácia o práve voliť a byť volený

Výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali 15.11.2014

Počet voličov 1093

Počet zúčastnených voličov 712

Počet platných hlas. lístkov 709 (na starostu obce) a 676 (do OZ)

Za starostu obce bola zvolená Anna Gavajdová s počtom platných hlasov 356

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Amália Mojžišová, Sielnica č. 58 – počet hlasov 300

Miroslav Biba, Sielnica č. 9 – počet hlasov 291

Peter Kozárik, Sielnica č. 157 – počet hlasov 271

Marian Gavajda, Sielnica č. 6 – počet hlasov 265

Jozef Gašpar, Sielnica č. 323 – počet hlasov 261

Mgr. Miroslava Kozáriková, Sielnica č. 263 – počet hlasov 259

Ing. Stanislav Drahoň, Sielnica č. 46 – počet hlasov 247

Peter Ryboš, Sielnica č. 422 – počet hlasov 234

Peter Šetka, Sielnica č. 36 – počet hlasov 234

Pin It