Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

  Voľby do NR SR – Informácia pre voliča Voľby NR SR – oznam Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a informácie pre voliča – 2016

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva BBSK – volebný obvod č. 11 Elektronické doručovanie – Voľby do VÚC Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia pre voliča

Pin It