Urbárska spoločnosť


Urbárska spoločnosť Sielnica, p.s. poskytuje informácie v stredu a štvrtok, a to v čase 16:00 – 17:00 na telefónnom čísle 0909 219 655


Urbárska spoločnosť Sielnica, p.s.
962 31 Sielnica
IČO: 42 314 763
DIČ: 2024084524
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Zvolen
 č. účtu IBAN: SK5409000000000071640806
 BIC: GIBASKBX
E-mail: urbar.sielnica@gmail.com

 


Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 3.3.2019

33 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 3.3.2019 16 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 3.3.2019

 


Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 4.3.2018

418 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 4.3.2018 15 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 4.3.2018

 


Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 2017

60 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 2017 15 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica – 2017

 


Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica 13.3.2016, p.s. 962 31 Sielnica

190 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica 13.3.2016, p.s. 962 31 Sielnica 14 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica 13.3.2016, p.s. 962 31 Sielnica

 

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica 2015, p.s. 962 31 Sielnica

31 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 204 kBPozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s.
Pin It