Starostka obce

STAROSTKA OBCE

Anna Gavajdová

: Sielnica č. 6

: starosta@sielnica.sk

: 0455442231

: 0455443397

: 0918 696 090

Pin It