Poslanci obecného zastupiteľstva

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení 15.11.2014

Mgr. Miroslava Kozáriková – zástupca starostu

: Sielnica 263
: 0902 141 841

Miroslav Biba

: Sielnica č. 9
: 0905 592 649

Ing. Stanislav Drahoň

: Sielnica č. 46
: 0902 920 565

Jozef Gašpar

: Sielnica č. 323
: 045 544 41 76

Marian Gavajda

: Sielnica č. 6
: 0918 183 690

Peter Kozárik

: Sielnica č. 157
: 0905 937 377

Amália Mojžišová

: Sielnica č. 58
: 0904 947 795

Peter Ryboš

: Sielnica č. 422
: 0907 750 270

Peter Šetka

: Sielnica č. 36
: 0905 236 737

Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

a) predseda – Ing. Stanislav Drahoň
b) členovia – Amália Mojžišová, Peter Ryboš

2. Komisia kúltúrno-školská a športová

a) predseda – Miroslav  Biba
b) členovia – Mgr. Miroslava Kozáriková, Peter Šetka

3. Komisia na ochranu verejného poriadku, sociálnych vecí a rómskej problematiky

a) predseda – Jozef Gašpar
b) členovia – Marian Gavajda, Peter Kozárik

Pin It