Kontrolór obce


 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Kontrolórka obce Sielnica: Mária Marková

 

Všetky pripomienky týkajúce sa hospodárenia obce môžete adresovať Obecnému úradu v Sielnici v písomnej forme.389 kBPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015
Pin It