Kontrolór obce


 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Kontrolórka obce Sielnica: Mária Marková

 

Všetky pripomienky týkajúce sa hospodárenia obce môžete adresovať Obecnému úradu v Sielnici v písomnej forme.
95 kBOdborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016 | Obec Sielnica95 kBOdborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015 | Obec Sielnica529 kBStanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 | Obec Sielnica505 kBStanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 | Obec Sielnica492 kBStanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 | Obec Sielnica485 kBStanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 | Obec Sielnica188 kBPlán kontrolnej činnosti na rok 2018 | Obec Sielnica43 kBPlán kontrolnej činnosti na rok 2017 | Obec Sielnica43 kBPlán kontrolnej činnosti na rok 2016 | Obec Sielnica389 kBPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015 | Obec Sielnica
Pin It