Obecný úrad

 

Úradné hodiny obecného úradu
962 31, Sielnica 210
Pondelok 7:00 – 11:00 13:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 11:00 13:00 – 15:30
Streda 7:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 11:00 13:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 11:00
Adresa obecného úradu: 962 31, Sielnica 210
IČO: 00 320 242
DIČ: 2021339386
Peňažný ústav: VÚB, pobočka Zvolen
Číslo účtu: 2826412/0200
Číslo účtu v IBAN tvare: SK98 0200 0000 0000 0282 6412
Telefonický kontakt: 045/5442231, 045/5443397
Fax: 045/5443397
Elektronický kontakt: obec@sielnica.sk
starosta@sielnica.sk

Pracovníci obecného úradu

Bc. Švecová Júlia
Mojžišová Kristína
Ing. Kucbelová Emília

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci OcÚ a starostu obce.

444 kBCenník interných poplatkov obce Sielnica
Pin It