Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Sielnica na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Sielnica
Adresa: Sielnica 210, 962 31 Sielnica
Štatutárny zástupca: Anna Gavajdová, starostka obce
IČO: 00320242
DIČ: 2021339386
Bankové spojenie: 2826412/0200, VÚB a.s., pobočka Zvolen
Tel.: 045/5442231
Fax: 045/5443397
E-mail: obec@sielnica.sk, starosta@sielnica.sk


Výzva na zasielanie ponúk pre zákazku – „Projekt pre stavebné povolenie – Prestavba a nadstavba materskej škôlky v Sielnici“

123 kBProjekt pre stavebné povolenie – Prestavba a nadstavba materskej škôlky v Sielnici
9 MBVýzva na predloženie cenovej ponuky


 

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 2014 – 2015

 


ROK 20162. štvrťrok (obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.4.2016 - 30.6.2016
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
Karok Kovács s.r.o.
L.Svobodu 8, 979 01
Rimavská Sobota
IČO: 45969124
Projektová dokumentácia nadstavba a prestavba MŠ€ 10000,00


1. štvrťrok (obdobie od 1. januára do 31. marca 2016)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2016 - 31.3.2016
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY


ROK 2015


4. štvrťrok 2015 (obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2015)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
SPORT SERVICE s.r.p.
Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO: 36785571
Multifunkčné ihrisko€ 82711,77
Kartik s.r.o.
Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 36623229
Renovácia miestnej komunikácie€ 5000,00


3. švrťrok 2015 (obdobie od 1. júla do 30. septembra 2015)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.7.2015 - 30.9.2015
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
Terra Grata n.o.
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37954989
Vypracovanie dokumentu - Projekt rozvoja obce€ 2000,00


2. švrťrok (obdobie od 1. apríla do 30. júna 2015)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.4.2015 - 30.6.2015
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
H-Trade Co. s.r.o.
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
IČO: 45538476
rekonštrukcia strechy (TJ Sokol Sielnica - šatne)€ 9617,33
Terra Grata n.o.
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046221
vypracovanie projektu PRO Sielnica€ 1000,00
XANTO - Ing. J. Plesník
A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
IČO: 33304904
Vypracovanie odborného posudku MŠ€ 10620,00


1. štvrťrok (obdobie od 1. januára do 31. marca 2015)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2015 - 31.3.2015
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
---------


 

ROK 2014


4. štvrťrok 2014 (obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2014)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.10.2014 - 31.12.2014
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
Marcel Beník MBAutoservis
Rybárska 410/40, 962 31 Sliač
IČO: 44831021
Oprava auta€ 1575,98
KARTIK s.r.o.
Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 36623229
Oprava miestnej komunikácie€ 2000,00
KARTIK s.r.o.
Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 36623229
Renovácia miestnej komunikácie€ 5000,00


3. štvrťrok (obdobie od 1. júla do 30. septembra 2014)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.7.2014 - 30.9.2014
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
Ekokanal s.r.o.
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
IČO: 44193726
Oprava kanalizácie€ 1426,80


2. štvrťrok (obdobie od 1. apríla do 30. júna 2014)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
IČO: 46186123
Detské ihrisko€ 4999,20
KARTIK s.r.o.
Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 36623229
Komunikácia v novej výstavbe - stavebné práce€ 15000,00
PETIMA s.r.o.
Letecká 1, 962 31 Sliač
IČO: 47052082
Futbalová striedačka€ 3360,00


1. štvrťrok (obdobie od 1. januára do 31. marca 2014)

Súhrnná správa podľa § 99 ods. 1 pís. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2014 - 31.3.2014
IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽAPREDMET ZÁKAZKYHODNOTA ZÁKAZKY
Ekokanal s.r.o.
SNP 43, 976 32 Badín
IČO: 44193726
Oprava ležatej kanalizácie€ 3060,00
Jirí Válek
Jesenská 1, 080 05 Prešov
IČO: 87536846
DHZ - Čerpadlo PS 12€ 6400,00


 

Pin It