Územný plán obce

820 kBOznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie 213 kBÚzemný plán obce Sielnica – zmeny a doplnky č. 6265 kBÚzemný plán obce Sielnica – textová časť

Územný plán obce Sielnica

Územný plán obce Sielnica 2

Územný plán obce Sielnica 3

Územný plán obce Sielnica 4

Územný plán obce Sielnica 5

Územný plán obce Sielnica 6Doplnok k územnému plánu č. 5 | Obec Sielnica

153 kBDoplnok k územnému plánu č. 5 | Obec Sielnica

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie | Obec Sielnica

71 kBOznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie | Obec Sielnica
Pin It