Súčasnosť

Všetko krásne v novom roku dobrých ľudí popri boku.

Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom

Vám želá

Obec Sielnica

 

 

Pin It