Kontaktujte nás

 Obecný úrad Sielnica, 962 31 Sielnica č. 210

0455442231, 0455443397

0455443397

obec@sielnica.sk, starosta@sielnica.sk