Pochod oslobodenia obce | Kremnica – Sielnica | 11. máj 2013