DHZ Sielnica – Nočná hasičská súťaž | 24. august 2013