Pochod oslobodenia obce | Sielnica – Kremnica | 12. máj 2012