DHZ Sielnica – Hasičská súťaž | Šalková | 14. júl 2012