Pochod oslobodenia obce | Sielnica – Kremnica | 7. máj 2011