DHZ Sielnica – Hasičská súťaž | Vlkanová | 13. jún 2011