Pochod oslobodenia obce | Sielnica – Kremnica | 8. máj 2010