DHZ Sielnica – Nočná hasičská súťaž | Sielnica | September 2010