DHZ Sielnica – Krajská hasičská súťaž | 5. jún 2010