Pochod oslobodenia obce | Sielnica – Kremnica | 9. máj 2009