DHZ Sielnica – Hasičská súťaž – Tŕnie | 16. máj 2007