DHZ Sielnica – Hasičská súťaž PLAMEŇ – Vlkanová | 4. august 2007