Uznesenia a zápisnice

 


Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sielnici | 28.2.2017

1 MBZápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sielnici | 28.2.2017

Uznesenia z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 28.02.2017

1 MBUznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 28.02.2017

Zápisnica z 9. obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 12.12.2016

477 kBZápisnica z 9. obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 12.12.2016

Uznesenia z 9. obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 12.12.2016

551 kBUznesenia z 9. obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 12.12.2016

Uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 22.09.2016

318 kBUznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 22.09.2016

Uznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 22.9.2016

318 kBUznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 22.9.2016

Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 27.6.2016

414 kBZápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 27.6.2016

Uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 27.6.2016

425 kBUznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 27.6.2016

Zápisnica zo 6. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 15.3.2016

396 kBZápisnica zo 6. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 15.3.2016

Uznesenia zo 6. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 15.3.2016

296 kBUznesenia zo 6. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 15.3.2016

Zápisnica z 5. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 10.12.2015

576 kBZápisnica z 5. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 10.12.2015

Uznesenia z 5. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 10.12.2015

552 kBUznesenia z 5. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 10.12.2015

Zápisnica z 4. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 29.9.2015

687 kBZápisnica z 4. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 29.9.2015

Uznesenia z 4. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 29.9.2015

337 kBUznesenia z 4. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 29.9.2015

Zápisnica z 3. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 22.6.2015

185 kBZápisnica z 3. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 22.6.2015

Uznesenia z 3. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 22.6.2015

278 kBUznesenia z 3. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 22.6.2015

Zápisnica z 2. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.3.2015

3 MBZápisnica z 2. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.3.2015

Uznesenia z 2. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.3.2015

3 MBUznesenia z 2. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.3.2015

Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19.1.2015

651 kBZápisnica z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19.1.2015

Uznesenia z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19.1.2015

1 MBUznesenia z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19.1.2015

Uznesenia z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 12.12.2014

4 MBUznesenia z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 12.12.2014
Pin It