Uznesenia a zápisnice

 


Zápisnica z 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva | 07.03.2019 | Obec Sielnica

2 MBZápisnica z 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva | 07.03.2019 | Obec Sielnica

Uznesenie z 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva | 07.03.2019 | Obec Sielnica

2 MBUznesenie z 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva | 07.03.2019 | Obec Sielnica

Zápisnica z Ustanovujúceho Obecného Zastupiteľstva konaného 10.12.2018 | Obec Sielnica

1 MBZápisnica z Ustanovujúceho Obecného Zastupiteľstva konaného 10.12.2018 | Obec Sielnica

Zápisnica z Obecného Zastupiteľstva konaného 29.11.2018 | Obec Sielnica

993 kBZápisnica z Obecného Zastupiteľstva konaného 29.11.2018 | Obec Sielnica

Zápisnica z 1. Obecného Zastupiteľstva konaného 10.12.2018 | Obec Sielnica

881 kBZápisnica z 1. Obecného Zastupiteľstva konaného 10.12.2018 | Obec Sielnica

Uznesenie z 1. obecného zastupiteľstva | 10.12.2018 | Obec Sielnica

821 kBUznesenie z 1. obecného zastupiteľstva | 10.12.2018 | Obec Sielnica

Uznesenie z Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva | 10.12.2018 | Obec Sielnica

2 MBUznesenie z Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva | 10.12.2018 | Obec Sielnica

Uznesenie z obecného zastupiteľstva | 29.11.2018 | Obec Sielnica

786 kBUznesenie z obecného zastupiteľstva | 29.11.2018 | Obec Sielnica

Zápisnica z Obecného Zastupiteľstva konaného 18.10.2018 | Obec Sielnica

1 MBZápisnica z Obecného Zastupiteľstva konaného 18.10.2018 | Obec Sielnica

Uznesenie z Obecného Zastupiteľstva konaného 18.10.2018 | Obec Sielnica

1 MBUznesenie z Obecného Zastupiteľstva konaného 18.10.2018 | Obec Sielnica

Zápisnica z Obecného Zastupiteľstva konaného 03.07.2018 | Obec Sielnica

1 MBZápisnica z Obecného Zastupiteľstva konaného 03.07.2018 | Obec Sielnica

Uznesenie z Obecného Zastupiteľstva konaného 03.07.2018 | Obec Sielnica

2 MBUznesenie z Obecného Zastupiteľstva konaného 03.07.2018 | Obec Sielnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 22.03.2018 | Obec Sielnica

1 MBZápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 22.03.2018 | Obec Sielnica

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 22.03.2018 | Obec Sielnica

1 MBUznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 22.03.2018 | Obec Sielnica

Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 11.12.2017

2 MBZápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 11.12.2017

Uznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 11.12.2017

2 MBUznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 11.12.2017

Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 26.09.2017

437 KBZápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 26.09.2017

Uznesenia z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 26.09.2017

908 KBUznesenia z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 26.09.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 01.06.2017

792 KBZápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 01.06.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 01.06.2017

2 MBUznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 01.06.2017

Uznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 28.02.2017

1 MBUznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 28.02.2017

Uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 22.09.2016

318 kBUznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 22.09.2016

Uznesenia z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 12.12.2016

2 MBUznesenia z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 12.12.2016

Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 12.12.2016

1 MBZápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 12.12.2016

Uznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 22.9.2016

318 kBUznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 22.9.2016

Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 27.6.2016

414 kBZápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 27.6.2016

Uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 27.6.2016

425 kBUznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sielnica | 27.6.2016

Zápisnica zo 6. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 15.3.2016

396 kBZápisnica zo 6. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 15.3.2016

Uznesenia zo 6. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 15.3.2016

296 kBUznesenia zo 6. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 15.3.2016

Zápisnica z 5. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 10.12.2015

576 kBZápisnica z 5. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 10.12.2015

Uznesenia z 5. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 10.12.2015

552 kBUznesenia z 5. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 10.12.2015

Zápisnica z 4. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 29.9.2015

687 kBZápisnica z 4. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 29.9.2015

Uznesenia z 4. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 29.9.2015

337 kBUznesenia z 4. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 29.9.2015

Zápisnica z 3. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 22.6.2015

185 kBZápisnica z 3. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 22.6.2015

Uznesenia z 3. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 22.6.2015

278 kBUznesenia z 3. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 22.6.2015

Zápisnica z 2. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.3.2015

3 MBZápisnica z 2. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.3.2015

Uznesenia z 2. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.3.2015

3 MBUznesenia z 2. obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 26.3.2015

Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19.1.2015

651 kBZápisnica z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19.1.2015

Uznesenia z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19.1.2015

1 MBUznesenia z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 19.1.2015

Uznesenia z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 12.12.2014

4 MBUznesenia z obecného zastupiteľstva obce Sielnica, konaného dňa 12.12.2014
Pin It