Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Sprievodný list k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Banskobystrického kraja“

590 kBSprievodny list k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Banskobystrického kraja“

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Banskobystrického kraja“

1 MBRozsah hodnotenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Banskobystrického kraja“
Pin It