Stratégia rozvoja obce

Program rozvoja obce Sielnica 2015 - 2023

          Vážení občania obce Sielnica, zaujíma nás Váš názor na rozvoj našej obce. Chceme, aby ste sa aktívne zúčastnili na príprave „Programu rozvoja obce na roky 2015 – 2023“, aby sme spoločne pripravili stratégiu smerovania, zameranú na zlepšenie kvality života nás všetkých – obyvateľov obce Sielnica. Dokument, ktorý vytvoríme za Vašej...

Pin It