Dokumenty

Tlačivá na stiahnutie

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ pri ZŠ s MŠ Sielnica   Žiadosť o stavebné povolenie [.odt]   Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením [.odt]   Žiadosť o povolenie terénnych úprav [.odt]   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby [.odt]   Žiadosť na výrub dreviny [.odt]   Ohlásenie stavebných úprav [.odt]   Ohlásenie stavebných úprav [.odt]   Návrh...

VZN

                                                               

Pin It