Dokumenty

Tlačivá na stiahnutie

  Žiadosť o stavebné povolenie [.odt]   Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením [.odt]   Žiadosť o povolenie terénnych úprav [.odt]   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby [.odt]   Žiadosť na výrub dreviny [.odt]   Ohlásenie stavebných úprav [.odt]   Ohlásenie stavebných úprav [.odt]   Návrh na vydanie územného rozhodnutia [.odt]   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia [.odt]   Návrh...

VZN

                                             

Pin It