Informácie pre občanov – Úvod
Spoznajme sa na bicykli 2019 | 18.05.2019

Spoznajme sa na bicykli 2019 | 18.05.2019


Súťaž najkrajších fotiek z územia | MAS NAŠA LIESKA o.z. | 27.05.2019

171 kBSúťaž najkrajších fotiek z územia | MAS NAŠA LIESKA o.z. | 27.05.2019
Pochod Vďaky - Sielnica -> Kremnica | Plagát | 11.05.2019 o 7:00

Pochod Vďaky – Sielnica -> Kremnica | Plagát | 11.05.2019 o 7:00


Deň Svätého Floriána | 04.05.2019 o 15:00

Deň Svätého Floriána | 04.05.2019 o 15:00


Výzva na odstránenie stromov a porastov

1 MBVýzva na odstránenie stromov a porastov

Prerušenie elektrickej energie | 16.04.2019 8:30 – 16.04.2019 12:30 | Obec Sielnica

60 kBPrerušenie elektrickej energie | 16.04.2019 8:30 – 16.04.2019 12:30 | Obec Sielnica

Zápis do 1. ročníka ZŠ | Obec Sielnica

60 kBZápis do 1. ročníka ZŠ | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019 | január – jún | Obec Sielnica

141 kBHarmonogram zberu odpadu v roku 2019 | január – jún | Obec Sielnica

Oznámenie výpočtu triedeného odpadu a výška poplatku pre rok 2019 | Obec Sielnica

2 MBOznámenie výpočtu triedeného odpadu a výška poplatku pre rok 2019 | Obec Sielnica

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach | Plagát

102 kBPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach | Plagát

Registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu

553 kBGrafické znázornenie – registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu 572 kBGrafické znázornenie – registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu 95 kBRegistrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu | Tlačivo

Beh Oslobodenia Obce Sielnica 2019 | Obec Sielnica | 23. marec 2019

Beh Oslobodenia 2019-001Beh Oslobodenia Obce Sielnica 2019 | Obec Sielnica | 23. marec 2019

Beh Oslobodenia Obce Sielnica 2019 | Obec Sielnica | 23. marec 2019

25 KBBeh Oslobodenia Obce Sielnica 2019 | Obec Sielnica | 23. marec 2019 91 KBBeh Oslobodenia Obce Sielnica 2019 | Obec Sielnica | 23. marec 2019
Hasičský bál 2019 | 19. január 2019 | Kultúrny dom | Obec Sielnica

Hasičský bál 2019 | 19. január 2019 | Kultúrny dom | Obec Sielnica


Harmonogram zberu odpado v roku 2019 | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpado v roku 2019 | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpado v roku 2019 | Obec Sielnica

83 KBHarmonogram zberu odpado v roku 2019 | Obec Sielnica 157 KBHarmonogram zberu odpado v roku 2019 | Obec Sielnica

Stretnutie s Mikulášom | 7.12.2018 | Obec Sielnica

Stretnutie s Mikulášom | 7.12.2018 o 16:00 | Obec Sielnica

Stretnutie s Mikulášom | 7.12.2018 o 16:00 | Obec Sielnica

495 kBStretnutie s Mikulášom | 7.12.2018 | Obec Sielnica

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce | 10.11.2018 | Obec Sielnica

51 kBVýsledky volieb do orgánov samosprávy obce | 10.11.2018 | Obec Sielnica

SSE – oznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 24.10.2018 od 7:45 do 13:30 | Obec Sielnica

333 kBSSE – oznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 24.10.2018 od 7:45 do 13:30 | Obec Sielnica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta Sielnica | Obec Sielnica

333 kBZoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta Sielnica | Obec Sielnica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov OZ Sielnica | Obec Sielnica

621 kBZoznam zaregistrovaných kandidátov OZ Sielnica | Obec Sielnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 05.10.2018 07:45 – 05.10.2018 13:30 | Obec Sielnica

104 KBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 05.10.2018 07:45 – 05.10.2018 13:30 | Obec Sielnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 12.09.2018 07:15 – 12.09.2018 17:30 | Obec Sielnica

115 KBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 12.09.2018 07:15 – 12.09.2018 17:30 | Obec Sielnica

Plánovaná odstávka vody | 21.08.2018 20:00 – 22.08.2018 15:00 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

52 KBPlánovaná odstávka vody | 21.08.2018 20:00 – 22.08.2018 15:00 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Vyhlásenie o školstve a školskej samospráve | Obec Sielnica

519 KBVyhlásenie o školstve a školskej samospráve | Obec Sielnica
Pozvánka - Deň Otvorených Dverí škôlka | Obhec Sielnica

Pozvánka – Deň Otvorených Dverí škôlka | Obhec Sielnica

Pozvánka – Deň otvorených dverí škôlka | Obec Sielnica

301 KBPozvánka – Deň otvorených dverí škôlka | Obec Sielnica

Zrušenie výberového konania | Obec Sielnica

320 KBZrušenie výberového konania | Obec Sielnica

Výberové konanie na obsadnie funkcie riadeľa ZŠ s MŠ v Sielnici | Obec Sielnica

1 MBVýberové konanie na obsadnie funkcie riadeľa ZŠ s MŠ v Sielnici | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu | Obec Sielnica

215 KBHarmonogram zberu odpadu | Obec Sielnica

Deň obce Sielnica – 23.6.2018 | Obec Sielnica

Deň Obce Sielnica 23.06.2018

Deň Obce Sielnica 23.06.2018

442 KBDeň obce Sielnica – 23.6.2018 | Obec Sielnica

Žiadosť o spoluprácu – Ústav na výkon väzby

643 KBŽiadosť o spoluprácu – Ústav na výkon väzby

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 02.07.2018 | Obec Sielnica

410 KBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 02.07.2018 | Obec Sielnica

Medzinárodný deň detí v Sielnici | 02.06.2018 – 15:00 | MDD | DHZ & Obec Sielnica

1 MBMedzinárodný deň detí v Sielnici | 02.06.2018 – 15:00 | MDD | DHZ & Obec Sielnica

Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí | Letisko Sliač | Obec Sielnica

842 KBDeň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí | Letisko Sliač | Obec Sielnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.06.2018 | Obec Sielnica

167 KBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.06.2018 | Obec Sielnica
Pochod vďaky | Sielnica --> Kremnica | 12.05.2018 o 7:00

Pochod vďaky | Sielnica –> Kremnica | 12.05.2018 o 7:00


Spoznajme sa na bicykli 2018

Spoznajme sa na bicykli 2018


Zápis do prvého ročníka 2018 | Obec Sielnica

791 KBZápis do prvého ročníka 2018 | Obec Sielnica

Plagát DVP

155 KBPlagát DVP

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.04.2018 | Obec Sielnica

491 KBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.04.2018 | Obec Sielnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.04.2018 | Obec Sielnica

1 MBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.04.2018 | Obec Sielnica

Okresný úrad strategický dokument | Obec Sielnica

4 MBOkresný úrad strategický dokument | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018 | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018 | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018 | Obec Sielnica

91 KBHarmonogram zberu odpadu v roku 2018 | Obec Sielnica 578 KBHarmonogram zberu odpadu v roku 2018 | Obec Sielnica

Beh oslobodenia obce Sielnica – Propozície | XXII. Ročník | 17.03.2018

120 kBBeh oslobodenia obce Sielnica – Propozície | XXII. Ročník | 17.03.2018 25 kBBeh oslobodenia obce Sielnica – Propozície | XXII. Ročník | 17.03.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.02.2018 | Obec Sielnica

1 MBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.02.2018 | Obec Sielnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.02.2018 | Obec Sielnica

715 KBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.02.2018 | Obec Sielnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.02.2018 | Obec Sielnica

719 KBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.02.2018 | Obec Sielnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.02.2018 | Obec Sielnica

106 KBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.02.2018 | Obec Sielnica

SSE – Sielnica – pod Kambielcom- rozšírenie NNS a NNK | Obec Sielnica

342 KBSSE – Sielnica – pod Kambielcom- rozšírenie NNS a NNK | Obec Sielnica
Hasičský Bál 27. január 2018 | Obec Sielnica

Hasičský Bál 27. január 2018 | Obec Sielnica


Harmonogram zberu odpadu v roku 2018 | Obec Sielnica

79 KBHarmonogram zberu odpadu v roku 2018 | Obec Sielnica

Stretnutie s Mikulášom 2017 | 8.12.2017 – 16:00 | Obec Sielnica

1 MBStretnutie s Mikulášom 2017 | 8.12.2017 – 16:00 | Obec Sielnica

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania | „R1 VSP Sliač – Kremnička“ k.ú. Sielnica | Okresný úrad Banská Bystrica | Odbor výstavby a bytovej politky | Oddelenie štátnej stavebnej správy

316 kBOznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania | „R1 VSP Sliač – Kremnička“ k.ú. Sielnica | Okresný úrad Banská Bystrica | Odbor výstavby a bytovej politky | Oddelenie štátnej stavebnej správy

Plagát – Komín | Obec Sielnica

395 kBPlagát – Komín | Obec Sielnica

Rozhodnutie MDaV SR

4 MBRozhodnutie MDaV SR

Den Obce 2017


Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach | Štatistický úrad SR | Obec Sielnica

334 kBZisťovanie o používaní palív v domácnostiach | Štatistický úrad SR | Obec Sielnica

Medzinárodný deň detí | 03.06.2017 – 15:00 | DHZ Sielnica a Obec Sielnica

Medzinárodný deň detí | 03.06.2017 - 15:00 | DHZ Sielnica a Obec Sielnica

Medzinárodný deň detí | 03.06.2017 – 15:00 | DHZ Sielnica a Obec Sielnica

301 kBMedzinárodný deň detí | 03.06.2017 – 15:00 | DHZ Sielnica a Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017 | Obec Sielnica

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017 | Obec Sielnica

Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.
MESIACZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPADTRIEDENÝ ODPAD
PLASTYPAPIERSKLO
DEŇ ZBERUDEŇ ZBERU
VRIECKONTAJNEROVKONTAJNEROVKONTAJNEROV
JANUÁR1226195191712
FEBRUÁR92316216149
MAREC9231621630149
APRÍL620131327116
MÁJ41811112594
JÚN1715212988226129
JÚL51319276620427
AUGUST2101624303313173112924
SEPTEMBER7212814282621
OKTÓBER5192612262419
NOVEMBER21630239232116
DECEMBER1428217211914
90 kBHarmonogram zberu odpadu v roku 2017 | Obec Sielnica

Deň matiek | 14. máj 2017 | Obec Sielnica

351 kBDeň matiek | 14. máj 2017 | Obec Sielnica

Spoznajme sa na bicykli | 13. máj 2017 | Obec Sielnica

485 kBSpoznajme sa na bicykli | 13. máj 2017 | Obec Sielnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 23.5.2017 ~ 07:00 ~> 17:00 | SSE | Obec Sielnica

2 MBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 23.5.2017 ~ 07:00 ~> 17:00 | SSE | Obec Sielnica
Pochod Vdaky - Sielnica - Kremnica - Plagat

Pochod vďaky
Sielnica -> Kremnica
Sobota – 06.05.2017 o 07:00
Spred obecného úradu v Sielnici


Gáborová 2017

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sielnica, Vás pozýva na koncert: MUSICA TEMPORIS


Sielnica Od A Po Z


Plagatt


Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 22.11.2016 8:30 -> 22.11.2016 13:20 | SSE | Obec Sielnica

486 kBOznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 22.11.2016 8:30 -> 22.11.2016 13:20 | SSE | Obec Sielnica

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 21.11.2016 8:00 -> 21.11.2016 12:30 | SSE | Obec Sielnica

96 kBOznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 21.11.2016 8:00 -> 21.11.2016 12:30 | SSE | Obec Sielnica

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 07.11.2016 7:45 -> 07.11.2016 13:30 | SSE | Obec Sielnica

95 kBOznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 07.11.2016 7:45 -> 07.11.2016 13:30 | SSE | Obec Sielnica

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 04.11.2016 7:45 -> 04.11.2016 13:30 | SSE | Obec Sielnica

99 kBOznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 04.11.2016 7:45 -> 04.11.2016 13:30 | SSE | Obec Sielnica

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 06.10.2016 7:45 -> 06.10.2016 18:30 | SSE | Obec Sielnica

104 kBOznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny – 06.10.2016 7:45 -> 06.10.2016 18:30 | SSE | Obec Sielnica

Sielnická podkova | 17. september 2016 | Obec Sielnica

Sielnicka Podkova - Sielnica - Panske Luky - 17.9.2016 - Obec Sielnica


Nebuďme leniví, trieďme odpad – Ako triediť odpad

Nebuďme leniví, trieďme odpad - Ako triediť odpad

Nebuďme leniví, trieďme odpad – Ako triediť odpad

109 kBNebuďme leniví, trieďme odpad – Ako triediť odpad

Sielnica harmonogram – letný zber komunálneho odpadu | Obec Sielnica

462 kBSielnica harmonogram – letný zber komunálneho odpadu | Obec Sielnica

SSE – prerušenie distribúcie elektriny 14.07.2016

318 kBSSE – prerušenie distribúcie elektriny 14.07.2016

Oznam – Dátové centrum miest a obcí(DCOM)

122 kBOznam – Dátové centrum miest a obcí(DCOM)

Sielnica harmonogram vývozov odpadu | Obec Sielnica

89 kBSielnica harmonogram vývozov odpadu | Obec Sielnica
Ďen Obce Sielnica 2016 | 02.07.2016 o 12:00 | Futbalový štadión Sielnica

Ďen Obce Sielnica 2016 | 02.07.2016 o 12:00 | Futbalový štadión Sielnica


Tvorivé popoludnite so SZUŠ Quo Vadis | 25.06.2016 | 14:00 – 16:30 | OÚ Sielnica

275 kBTvorivé popoludnite so SZUŠ Quo Vadis | 25.06.2016 | 14:00 – 16:30 | OÚ Sielnica

Vojenský útvar Sliač

145 kBVojenský útvar Sliač

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 06.07.1026 od 07:45 do 13:15

381 kBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 06.07.1026 od 07:45 do 13:15
Organový koncert Istvána Nagya | Nedeľa 12.6.2016 | Rímskokatolícky kostol Ducha Svätého v Sielnici

Organový koncert Istvána Nagya | Nedeľa 12.6.2016 | Rímskokatolícky kostol Ducha Svätého v Sielnici


Divadlo Sielnica | Ján Palárik: Zmierenie alebo Dobrodužstvo pri obžinkoch | 15.5.2016 o 14:30a

200 kBDivadlo Sielnica | Ján Palárik: Zmierenie alebo Dobrodužstvo pri obžinkoch | 15.5.2016 o 14:30

Cestovný poriadok platný od 15.5.2016 | Linka č. 611403 | Zvolen – Sielnica

24 kBCestovný poriadok platný od 15.5.2016 | Linka č. 611403 | Zvolen – Sielnica

Oznamujeme občanom, že od 1.5.2016 môžu platiť daň z nehnuteľnosti za rok 2016 do pokladnice.


Pochod vďaky | Sielnica -> Kremnica | 07.05.2016 o 07:00 | Obecný úrad Sielnica

679 kBPochod vďaky | Sielnica -> Kremnica | 07.05.2016 o 07:00 | Obecný úrad Sielnica

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

879 kBZaburinenie pozemkov – upozornenie

Organový koncert Martina Štrbáka | 24.4.2016 o 15:00


Spoznajme sa na bicykli | 14.5.2016 – 10:00

590 kBSpoznajme sa na bicykli | 14.5.2016 – 10:00

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM V ROKU 2016

261 kBAKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM V ROKU 2016

Beh oslobodenia obce Sielnica 2016 – Propozície | XX. ročník | 19.3.2016 | Obec Sielnica

167 kBBeh oslobodenia obce Sielnica 2016 – Propozície | XX. ročník | 19.3.2016 | Obec Sielnica

Pre trvalo nevyhovujúce poveternostné podmienky organizátor ruší podujatie

SIELNICKÁ PODKOVA 2016.


Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o schválení návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže

483 kBVerejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o schválení návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže

Plagát – HZZ – čistenie komínov

140 kBPlagát – HZZ – čistenie komínov

Ročný a mesačný kalendár – vývoz komunálneho odpadu – Obec Sielnica – 2016

68 kBRočný kalendár – vývoz komunálneho odpadu – Sielnica – rok 2016 72 kBMesačný kalendár – vývoz komunálneho odpadu – Sielnica – 1. polrok 2016

Dňa 27.2.2016 sa uskutočnia furmanské preteky „Sielnická podkova“.


KALENDÁR vývozných termínov jednotlivých zložiek odpadov na 1. polrok 2016 - Obec SIELNICA

KomoditaZabezpečíSpôsob separácieTermín vývozov pre 1. polrok 2016
Komunálny odpadObec SielnicaVývoz tuhého komunálneho odpadu – KUKA-nádob sa uskutočňuje v obci v pravidelných dvojtýždňových intervaloch počas 1. polroka kalendárneho roka 2016 vždy vo štvrtok.
Nakoľko občania každoročne vyprodukujú veľké množstvo komunálneho odpadu žiadame občanov o separovanie odpadu.
14.1.
28.1.

11.2.
25.2.

10.3.
24.3.

7.4.
21.4.

5.5.
19.5.

2.6.
16.6
PlastyObec SielnicaPET – fľaše, kvôli zmenšeniu objemu ich stlačte, vrecia od rodinných domov21.1.

18.2.

17.3.

14.4.

12.5.

9.6.
AkumulátoryObec Sielnicastaré nepoužiteľné akumulátory(autobatérie), nosiť pred budovu požiarnej zbrojnicepodľa potreby
ElektrospotrebičeObec Sielnicapo vyhlásení v miestnom rozhlase pred Obecným úradom2x do roka
Vývoz tuhého komunálneho odpadu – KUKA-nádob sa uskutočňuje v obci v pravidelných dvojtýždňových intervaloch počas 1. polroka kalendárneho roka 2016 vždy vo štvrtok.
Nakoľko občania každoročne vyprodukujú veľké množstvo komunálneho odpadu žiadame občanov o separovanie odpadu.

Obecný úrad v Sielnici oznamuje občanom,
že vývoz komunálneho odpadu sa presúva
zo štvrtka 31.12.2015
na stredu 30.12.2015


Pozvánka na obecné zastupiteľstvo | 10.12.2015 | Obec Sielnica

113 kBPozvánka na obecné zastupiteľstvo | 10.12.2015 | Obec Sielnica

Stretnutie s Mikulášom | 4.12.2015 | 16:30 | Obec Sielnica

158 kBStretnutie s Mikulášom | 4.12.2015 | 16:30 | Obec Sielnica

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením „Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky“

517 kBOznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením „Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky“

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Sielnica

240 kBVýberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Sielnica

Vývoz elektroodpadu | 6.10.2015 – 8.10.2015

Oznamujeme občanom, že do 8. októbra 2015 bude prebiehať v našej obci zber elektroodpadu.
Odpad musí byť uložený na zberné miesto, ktorým je u nás požiarna zbrojnica a ktoré musí byť uzamknuté.

Preto je odpad potrebné doviezť počas úradných hodín nasledovne:
DeňOdDo
Pondelok07:0015:00
Utorok07:0015:00
Streda07:0015:00

Pripomienkovanie k programu rozvoja obce Sielnica 2015 – 2023 občanom do 5.11.2015

Program rozvoja obce Sielnica 2015 – 2023

1 MBProgram rozvoja obce Sielnica 2015 – 2023

 

Pripomienky môžete zasielať cez:
Kontaktný formulár
Emailom: obec@sielnica.sk, starosta@sielnica.sk
Poštou: Obecný úrad Sielnica, 962 31 Sielnica č. 210

 


Pripomienkovanie k programu rozvoja obce Sielnica 2015 – 2023 občanom do 5.11.2015

446 kBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 11.09.2015 | 07:30 – 13:30

Poľnohospodárske družstvo Badín
príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníka/-čku do živočíšnej výroby so vzťahom k zvieratám na pozíciu ošetrovateľ hovädzieho dobytka.
Informácie: Ing. Haško
Tel. 0917 192 700


Základná škola s materskou školou Sielnica prijme kvalifikovanú kuchárku/kvalifikovaného kuchára do školskej jedálne v Sielnici. Termín nástupu je v septembri 2015. Žiadosti posielajte do 31.8.2015 na adresu:
ZŠ s MŠ Sielnica
Sielnica 15
962 31 Sielnica


 

Rozpis zápasov futbalovej súťaže - II. trieda dospelý - Sezóna 2015/2016

KoloDátumČasDomáciHostiaKonečný výsledok (Polčas)
01.kolo18.10.201514:00TJ Čabraď Dolný BadínTJ Sokol FO Sielnica2:1 (1:0)
02.kolo25.10.201514:00VoľnoVoľnoVoľno
03.kolo16.08.201516:00TJ Sokol FO SielnicaOTJ Terany0:3 (0:2) - kontumačne
04.kolo23.08.201516:00TJ Družstevník H. MoravceTJ Sokol FO Sielnica3:1 (1:0)
05.kolo30.08.201516:00TJ Sokol FO SielnicaTJ Agro Ostrá Lúka2:2 (1:1)
06.kolo06.09.201515:30OŠK StožokTJ Sokol FO Sielnica1:4 (1:1)
07.kolo13.09.201515:30TJ Sokol FO SielnicaMFK Vígľaš Pstruša1:2 (1:1)
08.kolo20.09.201515:00OZ OFK SebechlebyTJ Sokol FO Sielnica4:3 (1:2)
09.kolo27.09.201515:00TJ Sokol FO SielnicaTJ Tatran VLM Pliešovce B1:1 (0:0)
10.kolo04.10.201514:30TJ Slovan Agrokomplex BudčaTJ Sokol FO Sielnica3:1 (2:1)
11.kolo11.10.201514:30TJ Sokol FO SielnicaFK Veľká Lúka - Sliač B3:2 (1:0)
12.kolo27.03.201615:00TJ Sokol FO SielnicaTJ Čabraď Dolný Badín
13.kolo03.04.201615:30VoľnoVoľnoVoľno
14.kolo10.04.201615:30OTJ TeranyTJ Sokol FO Sielnica
15.kolo17.04.201616:00TJ Sokol FO SielnicaTJ Družstevník H. Moravce
16.kolo24.04.201616:00TJ Agro Ostrá LúkaTJ Sokol FO Sielnica
17.kolo01.05.201616:30TJ Sokol FO SielnicaOŠK Stožok
18.kolo08.05.201616:30MFK Vígľaš PstrušaTJ Sokol FO Sielnica
19.kolo15.05.201616:30TJ Sokol FO SielnicaOZ OFK Sebechleby
20.kolo22.05.201617:00TJ Tatran VLM Pliešovce BTJ Sokol FO Sielnica
21.kolo29.05.201617:00TJ Sokol FO SielnicaTJ Slovan Agrokomplex Budča
22.kolo05.06.201617:00FK Veľká Lúka - Sliač BTJ Sokol FO Sielnica


Vývoz tuhého komunálneho odpadu – kukanádob, nebude prebiehať zajtra 06.08.2015 – t.j. Štvrtok, ale sa uskutoční 07.08.2015 – t.j. Piatok


Vývoz tuhého komunálneho odpadu – kukanádob, nebude prebiehať zajtra 23.07.2015 – t.j. Štvrtok, ale sa uskutoční 24.07.2015 – t.j. Piatok


Detská & nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce Sielnica | Sobota | 25. júl 2015 | 16:00

PLAGÁT - Detská & nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce Sielnica | Sobota | 25. júl 2015 | 16:00

PLAGÁT – Detská & nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce Sielnica | Sobota | 25. júl 2015 | 16:00


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 14.7.2015 – 11:00 – 15:44

446 kBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 14.7.2015 – 11:00 – 15:44

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 13.7.2015 – 7:30 – 12:30

314 kBOznámenie o prerušení distribúcie elektriny | 13.7.2015 – 7:30 – 12:30

Oznam – Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.07.2015

222 kBOznam – Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.07.2015

Oznam – Prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.07.2015

222 kBOznam – Prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.07.2015

Vývoz tuhého komunálneho odpadu – kukanádob, nebude prebiehať zajtra 11.6.2015 – Štvrtok, ale sa uskutoční 12.6.2015 – Piatok


Bulla Nagy


DHZ Sielnica a obec Sielnica - MDD 2015 | 6.6.2015 od 14:00 hod. | Futbalový štadión Sielnica


Divadelná hra -


Pochod vďaky | Sielnica - Kremnica | 08.05.2015 | Plagát


Program rozvoja obce - 1.stranaProgram rozvoja obce - 2.strana


Zaburinenie pozemkov

Zaburinenie pozemkov


Oznamujeme občanom, že od 20.4.2015 môžu platiť daň z nehnuteľnosti za rok 2015 do pokladnice.


Oznamujeme občanom, že v dňoch

20.4.2015 – 24.4.2015

v čase od 700 do 1200 môžu nosiť elektroodpad pred požiarnu zbrojnicu

27.4.2015 – 28.4.2015


Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 6.máj 2015Oznam o prerušení distribúcie elektriny - zoznam adries - 6.máj 2015


 

V piatok 10.04.2015 o 1200 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén civilnej ochrany.

 


 

Vývoz komunálneho odpadu bude namiesto štvrtka 9.4.2015 v piatok 10.4.2015.

 


 

V obci sú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery VOK počas jarného upratovania.

 


Beh oslobodenia obce Sielnica 2015 - XIX. ročníkBeh oslobodenia obce Sielnica 2015 - XIX. ročník - Propozície


 

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. 962 31 Sielnica

Výbor Urbárskej spoločnosti Sielnica, p.s. Vás pozýva dňa 15. marca 2015 (nedeľa) o 13,30 hod. na zasadnutie zhromaždenia členov urbárskej spoločnosti, ktoré sa bude konať v Kultúrnom dome v Sielnici. Prezentácia členov je od 12,30 hod. do 13,30 hod.

1. Otvorenie zasadnutia zhromaždenia
2. Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2014
4. Správa o hospodárení spoločnosti- ÚZ za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
5. Správa o hospodárení v lese za rok 2014 a návrh hospodárskej činnosti na rok 2015
6. Správa dozornej rady
7. Zápis palivového dreva na rok 2015
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

 


KALENDÁR vývozných termínov jednotlivých zložiek odpadov na rok 2015 - Obec SIELNICA

KomoditaZabezpečíSpôsob separácieTermín vývozov pre rok 2015
PlastyObec SielnicaPET – fľaše, kvôli zmenšeniu objemu ich stlačte, vrecia od rodinných domov19.1.
16.2.
16.3.
20.4.
18.5.
15.6.
20.7.
17.8.
14.9.
19.10.
16.11.
14.12.
PlastyObec Sielnicakontajnery 1 100 l, ktoré sú rozmiestnené po obci(4 stanoviská)7.1.
19.1.
3.2.
16.2.
3.3.
16.3.
8.4.
20.4.
5.5.
18.5.
2.6.
15.6.
7.7.
20.7.
4.8.
17.8.
3.9.
14.9.
6.10.
19.10.
3.11.
16.11.
3.12.
14.12.
SkloObec Sielnicakontajnery 1 100 l, ktoré sú rozmiestnené po obci(4 stanovištia)8.1.
4.2.
6.3.
9.4.
6.5.
3.6.
9.7.
5.8.
4.9.
7.10.
4.11.
4.12.
PapierObec Sielnicasklenené črepy, fľaše odkladajte do nádob na to určených, ktoré sú rozmiestnené po obci(4 stanovištia)22.1.
19.2.
19.3.
21.4.
21.5.
18.6.
23.7.
20.8.
18.9.
22.10.
20.11.
9.12.
PneumatikyObec Sielnicaojazdené pneumatiky – všetky druhy (bez diskov), nosiť pred budovu požiarnej zbrojnicepodľa potreby
AkumulátoryObec Sielnicastaré nepoužiteľné akumulátory(autobatérie), nosiť pred budovu požiarnej zbrojnicepodľa potreby
ElektrospotrebičeObec Sielnicapo vyhlásení v miestnom rozhlase pred Obecným úradom2x do roka
Vývoz tuhého komunálneho odpadu – KUKAnádob sa uskutočňuje v obci v pravidelných dvojtýždňových intervaloch (v nepárnych týždňoch) počas celého kalendárneho roka 2015 vždy vo štvrtok, okrem mesiacov jún, júl, august kedy je vývoz každý štvrtok.
Nakoľko občania každoročne vyprodukujú veľké množstvo komunálneho odpadu žiadame občanov o separovanie odpadu.

598 kBKALENDÁR – vývozných termínov jednotlivých zložiek odpadov na rok 2015

 

Oznam – vývoz komunálneho odpadu z obce sa uskutoční v piatok 2.1.2015

 


Pin It